AVIS LEGAL

Avís legal
D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini esteticasinergia.cat pertanyen a Artestetic 23, SL, amb domicili a c. Sant Joan Baptista la Salle, 23 baixos, de Girona (17002), tel. 972 22 62 69. El CIF de Artestetic 23, SL és B55262216

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Artestetic 23, SL o de terceres persones amb qui Artestetic 23, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Artestetic 23, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Artestetic 23, SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Artestetic 23, SL

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Artestetic 23, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a esteticasinergia.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Artestetic 23, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Artestetic 23, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. Artestetic 23, SL no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Artestetic 23, SL.

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Artestetic 23, SL informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Artestetic 23, SL per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Artestetic 23, SL amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB ESTETICASINERGIA.CAT
Queda autoritzada la creació d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà crear-se utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

US DE COOKIES

Aquest espai web fa servir cookies per millorar l'experiencia de l'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de dites cookies y l'acceptació de la nostra política de cookies, premi l'enllaç per més informació.

ACCEPTAR